Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Het schoolplan 2019-2023

Het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023 is geschreven en gebaseerd op het strategisch beleidsplan van de stichting Kerobei.

Naast het schoolplan ontwerpen we een jaarplan 2020-2021 waar onze doelstellingen in staan voor schooljaar 2020-2021. 

We beschrijven in dit schoolplan ons schoolontwerp en onze ambities voor de toekomst. Afgeleid van het schoolplan wordt er jaarlijks een dynamisch jaarplan geschreven, verdeeld in zgn. 90-dagenplannen, dat voortdurend aangepast wordt n.a.v. ontwikkelingen, evaluaties en reflecties. Dit jaarplan krijgt een plek op de site van de school waar iedereen kan volgen waaraan we op school in school- én persoonlijke ontwikkeling (verandering/vernieuwing/verbetering) werken.

Klik hier om naar het schoolplan/ jaarplan  2020-2021 te gaan.

Dit plan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van bs de Klingerberg.