Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Klachtenregeling

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een “Klachtenregeling”. Die kunt u lezen in onze "Schoolgids" zoals die op deze website te raadplegen is.

De eerst aangewezenen op De Klingerberg waar u een klacht kunt indienen, zijn de twee zogenaamde "contactpersonen", die tevens als leerkracht werkzaam zijn op onze school. Zij zullen u verder indien nodig de weg wijzen en adviseren hoe om te gaan met uw klacht.

Zowel de namen van deze school-contactpersonen als ook die van de vertrouwenspersonen van het schoolbestuur kunt u vinden in de Schoolgids op deze website. Voor onze school zijn deze vertrouwenspersonen: Mara Thijssen en Judith Bouten.

Ook kunt u op deze link klikken om op de juiste pagina van Kerobei te komen.