Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is te vergelijken met de in het bedrijfsleven bekende "ondernemingsraad". De MR bestaat uit teamleden (leerkrachten) en uit ouderleden.

Doel van de MR is het bestuur (gevraagd en ongevraagd) van adviezen te voorzien met betrekking tot bijv. het vakantierooster, formatieplan, begroting en beleidswijzigingen. Voor bepaalde zaken, die zijn vastgelegd in het MR-reglement, zal het bestuur advies of instemming moeten vragen. Na raadpleging van de achterban (ouders en team) zal de MR adviseren. De MR volgt de bestuurs-ontwikkelingen, schoolontwikkelingen en het uitgestippeld beleid kritisch en zet zich vervolgens in voor veranderingen en ontwikkelingen. Dit allemaal in het teken van welzijn en veiligheid van het team, de directie en de kinderen op school.

De GMR-afgevaardigden (5 teamleden en 5 ouders binnen de stichting) vertegenwoordigen de mening van de MR met betrekking tot bovenschoolse zaken (dit zijn zaken die voor meerdere/alle scholen gelden binnen Kerobei) in de GMR (Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad van Kerobei).

De vergaderingen van de MR staan vermeld op de jaarkalender en zijn voor iedereen die hier belangstelling voor heeft openbaar en dus bij te wonen.


Samenstelling MR schooljaar 2021-2022
Namens het personeel:
Esther Aerts, Angé van de Pas, Nicole Heinemans

Namens de ouders: 
Sjaak Selen, Nur Hatice Ulker, Özlem  Kocaöz