Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Ons schoolconcept

Waar onze school voor staat

Klik op onderstaande link voor locatie

Flim locatie bs Klingerberg

 

Missie en visie

We willen een school zijn waar kinderen en volwassenen graag zijn en waar we het maximale uit alle mensen halen.

"Hier mag ik mezelf zijn"

Basisschool De Klingerberg draagt zorg voor een veilige, voorbereide en ontspannen leeromgeving, waarbinnen leerlingen van en met elkaar kunnen leren en waarbij elk kind in principe zijn eigen leerlijn volgt en gebruik maakt van meerdere vormen van leren en samenwerken.

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn leidende begrippen voor zowel leerlingen als leerkrachten.

 

De doelen die wij nastreven

Onderwijs geven betekent voor ons: doelgericht werken vanuit de leer- en ontwikkelingslijnen en kerndoelen. Daarnaast vinden we opvoedingsdoelen van groot belang:

  1. we werken aan het leggen van een stevige emotionele basis; we benadrukken waar kinderen goed in zijn en helpen hen van daaruit te ontwikkelen;
  2. we investeren in het opbouwen en uitbouwen van respect: wie gerespecteerd wordt, kan zelf ook sneller respect voor anderen opbrengen.

Op basisschool de Klingerberg vinden wij algemene ontwikkeling en culturele ontwikkeling erg belangrijk. 

Niet alleen de cognitieve ontwikkeling maar ook goed bewegingsonderwijs en creatieve ontwikkeling doen er toe. Goed bewegen en intensief aandacht voor creativiteit leveren een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. 

Vanuit deze visie hebben wij de keuze gemaakt om structureel een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek in te zetten. 

Muziek wordt versterkt aangeboden binnen onze school, door gebruik te maken van de Impulsregeling Muziekonderwijs. Deze impulsregeling stelt ons in staat om muziek in alle leerjaren op een nog hoger niveau aan te bieden, de vaardigheden van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs te versterken en de binnen- en buitenschoolse muziekervaringen met elkaar te verbinden. 
En.... de kinderen vinden het leuk!

Ons motto is leidend bij ons dagelijkse werk:

                                          "Basisschool De Klingerberg: waar leren leuk is"