Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

U als ouder bent belangrijk voor ons.....

 • We vinden het fijn dat u als ouders betrokken bent bij de ontwikkelingen op onze school. Een goed contact tussen ouders en school is daarbij van wezenlijk belang.
 • De school verwacht van ouders belangstelling voor het wel en wee van hun kind, we hebben een gezamenlijke zorg voor het kind. Het contact tussen ouders en school moet rechtstreeks (niet aan de poort), open en eerlijk zijn
 • De groepsleerkracht is uw eerste aanspreekpunt. Hou er wel rekening mee dat voor aanvang van de lestijden er geen uitgebreide besprekingen mogelijk zijn. Maak eventueel een afspraak als u meer tijd wenst.
 • We informeren u graag en houden contact, daarvoor zijn in ieder geval de volgende momenten gepland:
  -  Informatie-avond aan het begin het schooljaar.
  -  Huisbezoek voor de start van uw kind (bij kleuters)
  -  Oudergesprekken
  -  Rapportgesprekken
  -  Inloopavond, waarbij leerlingen u rond leiden
  -  Nieuwsbrieven
  -  De schoolgids, deel A en deel B “De Kalender”
  -  Inloopkoffiemorgen of middag
 • U kunt lid worden van de ouderraad en van daaruit de school ondersteunen bij de praktische organisatie van activiteiten.