Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe kinderen

Beste ouders,

Op 19 januari 2021 is de centrale aanmelding gepland voor de kinderen die, tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022, 4 jaar worden. 
Ieder jaar is er een vaste datum waarop uw kind aangemeld kan worden op onze school. 
Hier hebt u mogelijk al een brief over gehad. van de gemeente Venlo.

Voorafgaand aan die datum van 19 januari, zijn er normaliter 2 momenten dat u de school  “in bedrijf “  zou kunnen zien. 
Dat kan dit jaar helaas niet door de landelijke lockdown in verband met Corona.

Om u toch de mogelijkheid te bieden om informatie te krijgen over onze school, of om gerichte vragen aan ons te stellen, kunt u contact opnemen met school. Dit kan door een mail te sturen naar de teamleider van de onderbouw, Jeanne van Tulder: jeanne.vantulder@kerobei.nl
Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum,  jullie adres en telefoonnummer. Jullie worden naar aanleiding van de mail gebeld door de teamleider om vragen te beantwoorden en informatie te krijgen over onze school.

Het voorlopige aanmeldformulier kan dan op 19 januari opgehaald worden op school. Dit kan tussen 8.30 uur en 14.30 uur. De formulieren liggen dan klaar bij de voordeur. U kunt ze meenemen en rustig thuis invullen. Ingevulde formulieren kunt u in de brievenbus van de school doen. U kunt het voorlopig aanmeldformulier ook hier vinden. Dit kunt u dan invullen en opsturen naar: info@klingerberg.kerobei.nl

 Zo gauw we weer ouders kunnen toelaten op school, zullen we jullie uitnodigen om de school te komen bekijken. 

 Heeft u vragen, neem dan contact op met Marlou van Bussel ( directeur). Zij is te bereiken op tel.nr: 06-46407777  of via mail: marlou.vanbussel@kerobei.nl