Basisschool De Klingerberg - Blerick
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe kinderen

Beste ouders,

Op 18 januari 2022 is de centrale aanmelding gepland voor de kinderen die, tussen 1 augustus 2022 en 1 augustus 2023, 4 jaar worden. 
Ieder jaar is er een vaste datum waarop uw kind aangemeld kan worden op onze school. Hier hebt u mogelijk al een brief over gehad. van de gemeente Venlo.

Voorafgaand aan die datum van 18 januari zijn er normaliter 2 momenten dat u de school  “in bedrijf “  zou kunnen zien. 
Deze momenten volgen nog.

Wilt u meer informatie over onze school, of om gerichte vragen aan ons te stellen, kunt u contact opnemen met school. Dit kan door een mail te sturen naar de teamleider van de onderbouw, Lia Koch, lia.koch@kerobei.nl 
Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum,  jullie adres en telefoonnummer. Jullie worden naar aanleiding van de mail gebeld door de teamleider om vragen te beantwoorden en informatie te krijgen over onze school.

Het voorlopige aanmeldformulier kan dan op {datum volgt nog} opgehaald worden op school. Dit kan tussen 8.30 uur en 14.30 uur. De formulieren liggen dan klaar bij de voordeur. U kunt ze meenemen en rustig thuis invullen. Ingevulde formulieren kunt u in de brievenbus van de school doen. U kunt het voorlopig aanmeldformulier ook hier vinden. Dit kunt u dan invullen en opsturen naar: info@klingerberg.kerobei.nl